"Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą - skrzydła"
Hodding Carter

AKCJA  ,,SZKOŁA PAMIĘTA”

Działania podjęte w Przedszkolu :

-22.10.2019: Opracowanie harmonogramu działań związanych z akcją
   ,,Szkoła pamięta”          
-23.10.2019: Zorganizowanie wystawy upamiętniającej wydarzenia
    związane z II wojną  światową (we współpracy z rodzicami);
    Spotkanie z żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych w Powidzu: poznanie
    munduru żołnierza i częściowego wyposażenia, poznanie znaczenia i roli
    żołnierza w społeczeństwie; 
    Przeprowadzenie na terenie przedszkola zbiórki zniczy do dekoracji grobów
    i lokalnych miejsc pamięci.    
 -24.10.2019: Spotkanie z kombatantem St. Sierżantem Kazimierzem Samulczykiem Prezesem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (Zarząd Kręgu w Koninie)-  rozwijanie u dzieci kompetencji społecznych i obywatelskich, poznanie   ważnych wydarzeń historii lokalnej;        
 Spotkanie z harcerzem drużynowym 43 Drużyny ,,Zawalidrogi” w Żychlinie:
  ukazanie roli harcerzy i młodych sanitariuszek w czasie II wojny światowej.
-25.10.2019: Międzygrupowy mini koncert piosenki patriotycznej;
  Wyjście z dziećmi 5- i 6- letnimi: zapalenie zniczy na grobach i na lokalnych
  miejscach pamięci.


PROJEKT WYDARZEŃ W PRZEDSZKOLU


Listopad 2018:
Udział nauczycielki Przedszkola nr 25 w spotkaniu autorskim z Barbarą Kosmowską pt. ,,Zofia Urbanowska – podwórko, wielki świat, zmierzch nad Koninem” organizowanym przez MBP w Koninie. Spotkanie było wstępem do obchodów podwójnego jubileuszu urodzin i śmierci konińskiej pisarki.
Wrzesień 2019:
Spotkanie Rady Pedagogicznej - ustalenie działań projektowych związanych z Konińskim Rokiem Zofii Urbanowskiej.
Listopad 2019:
- Zorganizowanie w przedszkolu wystawy poświęconej życiu i twórczości Zofii Urbanowskiej.
- Zajęcia w grupach ,,Zofia Urbanowska”- poznanie życia i twórczości pisarki w oparciu o informacje ze spotkania autorskiego z Barbarą Kosmowską.
- ,,Spotkanie z Guciem Zaczarowanym”- wysłuchanie przez dzieci opowiadania Pani Dyrektor Marii Rewers na podstawie książki ,,Gucio Zaczarowany” i spektaklu na jej motywach przygotowanego przez MDK.
- Wyjazd z dziećmi pod Pomnik Zofii Urbanowskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koninie.
Złożenie kwiatów na Konińskich Powązkach.
- Wyjazd z dziećmi – zwiedzanie Dworku Zofii Urbanowskiej.
- Warsztaty plastyczne w przedszkolu – wykonanie ilustracji do treści książki ,,Gucio Zaczarowany”
- We wszystkich grupach przedszkolnych czytanie dzieciom fragmentów książki ,,Księżniczka”.

Witamy na stronie naszego Przedszkola