Praca wychowawczo- dydaktyczna w grupie będzie opierała się na założeniach
i wymogach obowiązującej podstawy programowej, według której celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.            
Naszą realizację podstawy programowej będzie wspierał Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” wydawnictwo MAC, M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej.
       Nasz grupa to „MISIE” - po 4 i 5 lat mamy, w kolorowej, pięknej sali codziennie się spotykamy. Tutaj się bawimy i tu pracujemy, tajemnice roślin i zwierząt poznajemy. Jesteśmy ciekawi i ludzi i świata, w naszej grupie zabawa z nauką się splata. Chcemy wiele poznać, zrozumieć i wiedzieć, by móc potem w szkole o tym opowiedzieć.Chętnie tańczymy , piosenki śpiewamy- bo dużo energii do zabawy mamy. W kącikach naszej sali gry, puzzle mieszkają i codzienne zabawy nam urozmaicają. W kąciku artystycznym plastyczne cuda mamy- i przez to talenty nasze rozwijamy. Staramy się bawić grzecznie i w zgodzie, ale czasem staje coś nam na przeszkodzie. Lecz trzy słowa magiczne dobrze już znamy: proszę, dziękuję, przepraszam- często używamy…. Kiedy posiłki do sali się wnosi, wokół smakowity zapach się unosi. Wszystko z talerza z apetytem zjadamy i o dokładkę z uśmiechem wołamy.Kiedy już atrakcji troszkę dosyć mamy przy ciekawej książce odpoczywamy.
A po takim relaksie buzia się uśmiecha, jeszcze smaczny podwieczorek… i już mama, tata czeka.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc LUTY

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby (4-latki).

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski (5-latki).

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwanie głoski: n, s, r  w wyrazach (5-latki)

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc STYCZEŃ

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów. Wysłuchiwanie głosek  p,y,b w wyrazach (5-latki)

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

RODZIC W ROLI EKSPERTA- SPOTKANIE Z MAMĄ ANASTAZJI, WYKONANIE OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH

RODZIC W ROLI EKSPERTA- SPOTKANIE Z TATĄ WOJTKA, POZNANIE ZAWODU POLICJANTA

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT- UBIERAMY CHOINKĘ

"PARASOLKI"- JESIENNE SPOTKANIE Z RODZICAMI POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI PLASTYCZNYMI

WARSZTATY CHEMICZNE- EKSPERYMENTOWANIE

RODZIC W ROLI EKSPERTA- SPOTKANIE Z MAMĄ STASIA, POZNANIE ZAWODU ŻOŁNIERZA

BARBÓRKA- DZIEŃ GÓRNIKA

KONKURS LIDA: "TWORZYĆ KAŻDY MOŻE"- WYKONANIE ŚWIĄTECZNEJ MAKATKI PRZEZ ANASTAZJĘ Z MAMĄ

UDZIAŁ W I ETAPIE OLIMPIADY SPORTOWEJ Z BOLKIEM I LOLKIEM- ZDOBYCIE I MIEJSCA

 RODZIC W ROLI EKSPERTA- SPOTKANIE Z MAMĄ OLIWERA, MASAŻYKI TERAPEUTYCZNE

RODZIC W ROLI EKSPERTA- SPOTKANIE Z TATĄ STASIA, POZNANIE WYGLĄDU I ŻYCIA JASZCZURKI

PROJEKT LIDA- WARSZTATY CERAMICZNE

AKCJA "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"- MAMA WOJTKA

OGLĄDAMY TEATRZYK "PRZYGODY WILKA I ZAJĄCA" W KDK

ROBIMY ZAPASY NA ZIMĘ- KISZENIE OGÓRKÓW

ZABAWY Z OKAZJI DNIA CHŁOPCA

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI