• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

 

 

W  ramach ogólnopolskiego dnia przedszkolaka  2020
 rozpoczynamy realizację projektu
"świat wokół nas i nasze zdrowie zależy od nas"

 

 

Organizatorem projektu jest: Polski Komitet OMEP z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowska 10.

W związku z tym, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są wpisane w działalność Polskiego Komitetu OMEP na poziomie międzynarodowym i krajowym, przedszkole w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 2020 aktywnie  włącza się w realizację 4 celu Zrównoważonego Rozwoju : Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Wizja i cel projektu: realizacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju dziecka oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu
w skali lokalnej, krajowej i globalnej.

W ramach projektu nasze przedszkole będzie realizowało następujące działania:

- działania na rzecz promocji najwyższej jakości edukacji przedszkolnej,
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dotyczącej  zjawisk fizycznych, które determinują zmiany klimatyczne,

- działania promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną, dobrą jakość życia i zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych.

 

Głównym celem działań na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju jest ukierunkowanie na podnoszenie wartości edukacji, która odpowiednio zorganizowana może stanowić podstawę dla polepszenia jakości życia wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, kondycję psychofizyczną.

Również w nawiązaniu do celów chcemy odnieść się do Pandemii COVID – 19, która spowodowała ogromny kryzys zdrowotny i wpłynęła na codzienne życie naszych przedszkolaków. Wspólnie z dziećmi chcemy wyciągnąć wnioski i nauczyć się lepiej dbać o nasze zdrowie.

Informacje o realizowanych działaniach będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.

 

Dyrektor

 Maria Rewers

 

Raport z realizacji projektu OMEP 2020 (PDF)

        

 

 

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram