• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Przedszkole Nr 25
"BAJKA" w Koninie

herb konina godlo polski Logo BIP

 

 

Przedszkole Nr 25 „ BAJKA”  położone jest na III Osiedlu w Koninie. Mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. Ogrodzony teren przedszkola  zapewnia bezpieczeństwo  przebywających w nim dzieci . Przedszkole posiada  cztery  sale zajęć z łazienkami,  , salę zajęć ruchowych ( obecnie sala zajęć),  oraz 3 gabinety specjalistyczne do zajęć  z logopedą, terapeutą, psychologiem i rehabilitantem, wyposażone w zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne, pomoce  logopedyczne. Dodatkowe pomieszczenie przedszkolne wykorzystano na utworzenie  „Sali ekologicznej”, gdzie odbywają się zajęcia tematyczne z dziećmi :  „Mali Ogrodnicy , Mali Odkrywcy”, Mali Kucharze”. Do realizacji zajęć wykorzystuje się  ciekawe pomoce, zabawki  i sprzęt min. AGD, ogrodniczy.  Przedszkole posiada duży ogród ocieniony drzewami,  wyposażony w atestowany sprzęt rehabilitacyjny „ ścieżkę zdrowia” : pomosty linowe, równoważnie, kominy, slalomy, przejścia rurowe, drabinki, ściankę wspinaczkową oraz pomoce i sprzęt przenośny do zabaw na świeżym powietrzu. Daje on dzieciom poczucie bezpieczeństwa w swobodnej zabawie i działaniu, rozwijaniu wyobraźni, a także wykonywaniu prac związanych z uprawą warzyw w szklarni, ogródku hodowlanym. Systematyczne doposażanie  przedszkola i aranżacja „otwartej” przestrzeni sprzyjają swobodnemu poruszaniu się dzieci, rozwojowi ich samodzielności , jej wizualne oznakowanie na części „domową”, „hodowli”, „odpoczynku”, „konstrukcyjną”, „badawczą” wspiera pomysły dzieci i pozwala  na podejmowanie różnych form aktywności.

Przedszkole od wielu lat prowadzi działania promujące zdrowie i działania ekologiczne,  za które  otrzymało : Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, Certyfikat Przedszkola w Ruchu, Certyfikat  Bezpieczne Przedszkole – Bezpieczne Dziecko, Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury oraz Akademii Zdrowego Przedszkolaka, co potwierdza  wysoką jakość pracy przedszkola. Realizowana jest  innowacja pedagogiczna  metodą M. Montessori „Pomóż mi to zrobić samemu”, która zachęca dzieci do samodzielnych działań, we współpracy z przedszkolami z Turcji, Irlandii, Islandii, Portugalii i Włoch  projekt e – Twinning  „Christmas Traditions”,    nowatorska metoda nauki tańca  „Tuputan” ( M. Stryja) , do której zakupiony został dywan edukacyjny  4 x4 m , który posiada kolorowe linie do „nawigacji” tańca  i kolorystykę przyjazną dziecku.  Przedszkole  wspiera działania wychowawcze rodziców – na wyróżnienie zasługuje realizowany "Program Aktywnej Współpracy z Rodzicami" wypracowany w ramach projektu unijnego MEN " Szkoła Współpracy", rodzice uczestniczą w życiu przedszkola – zajęcia, warsztaty, festyny, uroczystości , wycieczki, projekty „Dzieciństwo bez Próchnicy”, „Zbieraj z Klasą”,  na bieżąco informowani są o postępach w rozwoju dzieci. Przedszkole  dostosowuje  proces adaptacji do potrzeb każdego dziecka w obecności rodzica, stwarza warunki do rozwoju   uzdolnień -   dzieci mają możliwość uczestniczenia w licznych konkursach,  gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia :Bieg Milowego Słupa, piosenki przedszkolnej  Do-Re-Mi, zespołów tanecznych „Kalejdoskop”, „Mam 6-lat” –  tytuł „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”, finalista Akcji MEN „Ja i Ty – bezpieczni w szkole”. Przedszkole prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym i odpowiada na jego potrzeby : współpraca z instytucjami podczas realizacji programów zdrowotnych, akcji charytatywnych : zbiórki odzieży, kosmetyków, słodyczy, nakrętek, płyt, wieloletni udział w Konińskich Forach Oświatowych. Promuje swoją odrębność poprzez stronę internetową, tradycje wpisane w kalendarz przedszkolny min.  : Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka,  Jasełka z wigilią, bale karnawałowe, biesiady z dziadkami i rodzicami, Dzień Samorządu Terytorialnego, wystrój przedszkola nawiązujący do nazwy „BAJKA” : dekoracje w salach i korytarzach, zgromadzone stroje teatralne dla dzieci i dorosłych  oraz elementy do przedstawień  teatralnych , wydawany miesięcznik „ Informator przedszkolny”, znaczące dla przedszkola są liczne puchary, dyplomy, nagrody otrzymane za udział w konkursach, przeglądach, akcjach, zawodach sportowych, które obejrzeć można w holu przedszkola.

facebook