• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

Serdecznie zachęcamy dzieci i rodziców z naszej grupy, zwłaszcza że tworzymy grupę  "Mali Strażacy" do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest zainteresowanie działalnością przeciwpożarową , edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz propagowaniem pozytywnych zachowań społecznych. 

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy z innymi instytucjami. 

Tematyka konkursu: udział straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego,  a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach. 

Przedmiotem konkursu są prace wykonane w dziedzinie malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, metaloplastyki, tkactwa, itp. Nie przewiduje się przyjęcia i oceny prac o innej formie przestrzennej i pracy zbiorowej. 

Format pracy- dowolny. 

Każdy autor może samodzielnie wykonać od 1 do 3 prac plastycznych, opatrzonych z tyłu kartą zgłoszeniową ( dołącza nauczyciel). 

Wykonane prace prosimy przynosić do dnia 28 listopada w podpisanej kopercie. Wyślemy wszystkie razem :) 

 

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram