Zmień kontrast

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 25 "BAJKA" w Koninie uchwaliła Statut Przedszkola Nr 25 "BAJKA" w Koninie (Uchwała Nr 13/2017 z dnia 30.11.2017 r.)

 

Statut Przedszkola Nr 25 "BAJKA" w Koninie - załącznik do uchwały: 

StatutPrzedszkola.pdf