Zmień kontrast

Rada Rodziców - organ przedszkola reprezentowany przez rodziców dzieci naszej placówki.

W skład Rady Rodziców wchodzą:

  • Przewodniczący,
  • Z-ca Przewodniczącego,
  • Sekretarz,
  • dwóch Członków.

 

Rada Rodziców Przedszkola Nr 25 "BAJKA" w Koninie działa na podstawie: art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290.)

 

Kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Statucie przedszkola oraz w Regulaminie Rady Rodziców