Zmień kontrast

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych.

 

Pracownicy pedagogiczni to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu:

Nauczyciel dyplomowany:

7 nauczycieli

Nauczyciel mianowany:

1 nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy:

4 nauczycieli

Nauczyciel stażysta

1 nauczycieli

 

Pracownicy administracji:

Główny księgowy:

1 pracownik

St. Specjalista:

1 pracownik

St. Intendent:

1 pracownik

 

Pracownicy obsługi:

Kucharka

1 pracownik

Pomoc Kuchenna

2 pracowników

Woźna

5 pracowników

Konserwator

1 pracownik

 

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola znajdują się w Statucie przedszkola